Właściwe zabezpieczenie budynku ma bardzo duże znaczenie w kontekście ograniczenia ryzyka kradzieży czy włamań. Jeśli zabezpieczenie ma być maksymalnie skuteczne, warto zdecydować się na stworzenie systemu alarmowego. Standardowy system alarmowy powinien składać się z:
– centrali alarmowej,
– czujek,
– manipulatora,
– sygnalizatora alarmowego.
Centrale alarmowe to najważniejsze urządzenia całego systemu. Jest ono montowane w centralnej części domu. Bardzo ważne jest takie umieszczenie centrali, aby nie była narażona na zniszczenia czy uszkodzenia mechaniczne.

Czujniki w systemie alarmowym
W systemach alarmowych niezbędne jest zastosowanie różnych czujników. Do takich zaliczyć można czujniki ruchu, antywłamaniowe czy kontaktron bramowy. Poszczególnie czujniki mogą być montowane między innymi w oknach, drzwiach czy bramach. Oczywiście sposób umiejscowienia kontaktronów bramowych zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo rozbudowany ma być system alarmowy.

Strefy chronione przez systemy alarmowe
We współczesnych systemach alarmowych można również tworzyć strefy ochrony, które mogą być chronione choćby w różnych porach roku. Strefa chroniona może w nocy, czy gdy właściciele nie przebywają w domach obejmować, choćby ogród czy dzienną część domu. W ramach systemów alarmowych mogą być zastosowane równie automatycznie działające elementy sterujące między innymi oświetleniem, ogrzewaniem, urządzeniami elektrycznymi. W takich systemach najczęściej wykorzystywane jest oprogramowanie.

Rekomendowane artykuły