rolls-of-fabric-1767504_640

Czym jest druk flexo?

Flexografia (z ang. flexography, flexo)to technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi oraz ciekłymi, szybko schnącymi farbami. Dawniej funkcjonowała także nazwa druk anilinowy, od stosowanych dawniej spirytusowych farb drukarskich, które zawierały rozpuszczone w spirytusie nietrwałe i bardzo brudzące barwniki anilinowe. Zresztą od tej nazwy pochodzi również określenie anilox – wałek rastrowy.

Krótka historia fleksografii

W roku 1853 w Stanach Zjednoczonych wykonana została pierwsza elastyczna płyta służąca do druku na maszynach rotacyjnych. Pierwsze drukarki pochodziły od maszyn typograficznych i wykorzystywane były przede wszystkim do zadruku wstęgi papieru w urządzeniach służących do produkcji torebek. W roku 1890 firma Bibby, Baron and Sons z Wielkiej Brytanii (Liverpool) zbudowała pierwszą na świecie fleksograficzną maszynę drukarską, która wyposażona była w cylinder dociskowy z umieszczonymi wokół niego zespołami drukującymi. Pierwszy paten na tego typu maszynę otrzymała natomiast firma Holweg w roku 1908.  Obecna nazwa tej techniki druku powstała w roku 1952, gdy na XIV Forum Packaging Institute USA na drodze konkursu wśród niemal 200 propozycji wybrano właśnie nazwę flexography. Do tej pory zresztą technika wydo cieszy się w Ameryce Północnej ogromną popularnością i jest dominująca jeśli chodzi o druk na opakowaniach.

Istota flekografii

Fleksografia miała być sposobem na tanie i szybkie drukowanie. Odwróciła się niejako od wynalazku Gutenberga, gdyż drewniane płytki z literami zastąpiono ruchomymi czcionkami. W wieku XX fleksografia zyskała znacznie na popularności. Zaczęła wypierać inne, tradycyjne techniki druku. Do jej zalet zalicza się przede wszystkim szybkość wykonania oraz wprowadzania wszelkich zmian w formatach drukowanych. Poza tym nie ma wielkich wymagań w zakresie podłoży drukowanych, a więc umożliwia drukowanie niemal na wszystkich materiałach. Ponadto koszty form drukarskich i samych maszyn są stosunkowo niewielkie. Do jej wad należą natomiast dość trudny proces technologiczny oraz wysokie kwalifikacje, jakie muszą posiadać drukarze. Na cały proces druku wpływa bowiem jednocześnie ponad 60 różnych i wzajemnie na siebie oddziałujących parametrów.

Kierunki rozwoju fleksografii

Do najważniejszych kierunków rozwoju tej techniki druku zalicza się:

  • optymalizację form drukowanych, farb i wałków rastrowych,
  • standaryzację technologii druku,
  • zintegrowane systemy zarządzania kolorystyką,
  • systemy proofów cyfrowych,
  • zintegrowanie systemy planowania produkcji oraz jej kontrolowania.

Wszystko  to ma na celu dalszy rozwój fleksografii i wzrost jej popularności.

Dodaj komentarz

Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa